Ebeltoft Apotek 200 år

Apotekets Historie

200 års jubilæum
Få hele Jubilæumsudskriftet ved henvendelse på Apoteket


Af Lisbet Høgh

Apoteker 2015

Et 200 års jubilæum er en ganske særlig begivenhed, som skal fejres med et jubilæumsskrift. En historie om en lang rejse gennem 200 års apoteksudvikling og 12 apotekeres faglige bedrifter.

Jeg blev den 12. apoteker og den første kvinde i apotekets lange historie. Jeg flyttede apoteket væk fra den historiske bygning i Adelgade og placerede det i en ganske ny og historieløs bygning på Bryggertorvet, hvor hovedapoteket af Ebeltoft Apoteks 4 afdelinger nu ligger.

Men jeg tog historien og alle apoteker-mændene med til Bryggertorvet, hvor det hele blev indrammet i den grå væg med det historiske skab og billedet med de 11 apotekere fra Adelgade. Væggen med 200 års historie er det første, man møder, når man træder ind ad apotekets hoveddør.

Kun i 10 af de 200 år har jeg siddet bag roret på Ebeltoft Apotek. Men det har været 10 udfordrende og spændende år, og så er det jo en gave at være apoteker i jubilæumsår 200.

Min tid er ikke slut endnu på Ebeltoft Apotek, men det er sikkert og vist, at jeg ikke sidder lige så længe som apoteker Johan Just Hielmdrop, som fik 53 år på apoteket og altså blev den til dato længst siddende apoteker i Ebeltoft.

 

I Anledning af jubilæet har vi fået  fremstillet nye receptkuverter samt Pilleæsker.

Nye Tider

Drift og udvikling på 4 apoteksenheder

Ny struktur og styrkelse af udsalgene


Ebeltoft Apotek åbnede i 2010 filialen i Kolind, og overtog samtidig Rønde Apoteksudsalg fra Horn-
slet Apotek. Det kan så tilføjes, at Ebeltoft Apo-tek gennem mange år havde et udleveringsted i Rønde, men så fik Hornslet Apotek på et tidspunkt lov at oprette et håndkøbsudsalg, som altså nu er tilbage til Ebeltoft Apotek. I december blev udsalget flyttet til større og bedre beliggende lokaler i Rønde.

Med den nye apotekerlov bliver udsalget i december 2015 ændret til apoteksfilial med robot og receptekspedition.

Efter flytning og ombygning i Rønde handlede det nu om at få 4 velindrettede apoteksenheder til at fungere som et samlet apotek. Enhederne var indrettet efter samme skabelon, og medarbejderne skulle fungere på tværs af enhederne og være en del af en fælles kultur med de samme værdier. For at det kunne lykkes, skulle alle medarbejdere vælge hver 2 apoteksenheder, så alle kom til at arbejde på tværs af hinanden.

Ved oprettelsen af Kolind Apotek flyttede en del af medarbejderne fra det tidligere Nimtofte Apotek med til Ebeltoft Apotek. Samtidig var Kolind et helt nyt apotek og en ny arbejdsplads for alle, og kunderne skulle vænne sig til det nye apotek. Det var derfor en stor udfordring at få rollerne fordelt, finde fælles fodslag og få de 4 apoteksenheder til at hænge sammen driftsmæssigt.

I 2012 blev apoteket for første gang akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedssystemet. Der blev udført eksternt survey på alle 4 enheder, hvor den enkelte medarbejder må stå til regnskab over for surveyor. Det var en milepæl for apoteket at få det første kvalitetsstempel, Certifikatet. For at opretholde kvalitetscertifikatet skal akkreditering gentages hvert 3. år, så i starten af 2015 blev apoteket akkrediteret.

Den 28. april 2015 blev en ny apotekerlov vedtaget med et bredt flertal i Folketinget bag. En række væsentlige ændringer for apotekerne og borgerne er en følge af den nye lov. Apotekerne er blevet en del af sundhedssektoren, med muligheder for bedre at kunne bidrage til befolkningens sundhed og trivsel. Et konkret tiltag er medicinsamtaler med kronikere som skal finde sted fra januar 2016. Den nye lov giver bedre tilgængelighed, idet apotekerne frem over kan oprette flere apoteksenheder. Således kan hver apoteker drive op til otte enheder inden for en radius af 75 kilometer.

Det står i dag den enkelte apoteker frit at oprette, flytte og nedlægge filialer og apoteksudsalg. En type enhed kan etableres som shop-i-shop, men hvor apoteket skal være placeret uden for værtsbutikkens kasselinie og med selvstændigt regnskab. Endvidere er der ændret i tilskudssystemet, udligning, og statsgarantien for lån til nye apotekere er afskaffet. Der er således lagt op til en driftsmæssig stramning og en øget konkurrence apotekerne imellem.

Ændring af Rønde Apoteksudsalg til Rønde Apotek er en beslutning, som er udsprunget af den nye lov.
D

Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at hjemmesiden fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af hjemmesiden.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her.